Wyniki badań zleconych Prywatnej Wyższej Szkole w Warszawie wskazują, że ekipy produkują najtrwalsze a najlepiej zabezpieczone szamba betonowe w Polsce.

image class="left" url="https://images52.fotki.com/v1639/photos/6/1208506/14127463/USAMUSKOXNA-vi.jpg"Badaniom poddano 24 gospodarstwa domowe. Podzielono ich na 3 grupy: tych którzy zakupili dół gnilny z betonu tradycyjne, ściek betonowe na przydomową oczyszczalnie ścieków a szamba na wodę deszczową.

Przebadano wszystkie 24 spośród zakwalifikowanych gospodarstw domowych. W żadnym z nich nie zaobserwowano nieszczelności szamba betonowego. Podejście prowadzono metodą organoleptyczną - sprawdzono 20 spośród 24 zbiorników. Pozostałe 4 zostały ocenione na bazie oświadczeń ich właścicieli.

Wyniki badań zostały zaprezentowane w Katowicach na Polskim Zjeździe Przemysłu Betonowego (IV edycja).

Rezultat badań szczelności szamb.

Eksperci budowlani stwierdzili też explicite wzorową próba zbiornika wewnątrz, bez rys oraz pęknięć. Nie stwierdzono także przecieków pośród zbiornikiem i rurą doprowadzającą nieczystości płynne z zewnątrz - z gospodarstwa domowego.

Racja zbiornika betonowe sprzedawane poprzez dowolną firmę nie dają całkowitej gwarancji szczelności po wielu latach oraz ryzyko ich uszkodzenia leży także po stronie nabywcy zbiornika betonowego. Powyższe strategia nie dają gwarancji szczelności szamba w przyszłości.

Badacze sugerują zaledwie ścisły montaż według regułami sztuki budowlanej, oraz regularnie klarowanie zbiornika.

Wskazane jest wiecznie zastrzec sobie zaadaptowany zrównoważony serwisu na rzecz naszej instalacji kanalizacyjnej - zarówno w domu, jak i rury odprowadzające w ogrodzie.

"Wykonując suma słusznie, jest dozwolone oczekiwać braku problemów ze zbiornikiem na odpady przez naokoło 20-30 lat. Właśnie jest to możliwe pod warunkiem prawidłowej budowy zbiornika". Właśnie zależy to także od gruntu na jakim zbiornik jest posadowiony oraz ogólnego stanu montażu hydraulicznej w naszym domu.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki